Eindelijk, je hebt je droom tuinhuis of blokhut gevonden op deze site.

Nu wil je natuurlijk weten of je vergunningsvrij mag (laten) plaatsen.

We kunnen je gerust stellen, het mag bijna altijd vergunningsvrij!

Het vergunningsvrij bouwen is sinds 2014 verruimd.  In veel minder gevallen heeft men een omgevingsvergunning nodig.


Bijgebouw, een tuinhuis, blokhut, schuur, garage of buitenkeuken.

Een tuinhuis, blokhut, Finse kota, sauna, (kap)schuur, overkapping, garage, buitenkeuken;  het zijn  bijgebouwen die je sinds 2014 vergunningsvrij mag neerzetten op het achtererf of aan de zijkant van je woning, mits er voldaan is aan een aantal punten.

Waar moet je op letten bij het plaatsen van een bijgebouw?

Stap 1: Bepaal het achtererfgebied (aan de voorzijde heb je zeker een omgevingsvergunning nodig)

 

Stap 2: Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied

Stap 3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlakte voor bijbehorende bouwwerken

De maximale oppervlakte wordt bepaald door de ruimte die het bestemmingsplan biedt; het gebruik moet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

Stap 4: Bereken hoeveel er nog mag worden bijgebouwd

Stap 5: Ga na hoe hoog je mag bouwen

Stap 6: Check het gebruik van het bijbehorend bouwwerk

Stap 7: Houdt rekening met uitzonderingen en aandachtspunten 

Stap 8: Bij twijfel, vraag het je gemeente of doe de online vergunningcheck

Bekijk hier alle stappen uitgebreid  vergunningsvrij-bouwen-bijgebouw

Recreatief nachtverblijf campings en bed & breakfast

Overal waar de bestemming ‘recreatief nachtverblijf’ van kracht is, kan zonder verdere vergunning een recreatiewoning worden gebouwd van maximaal 5 meter hoog en maximaal 70 m² groot.

Belangrijke uitzonderingen vergunningsvrij bouwen

  • De regels voor vergunningvrij bouwen mogen er nooit toe leiden dat er meer woningen op een erf ontstaan.
  • Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan aan of bij een monument dat beschermd is op grond van de Monumentenwet of een provinciale of gemeentelijke verordening.
  • Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan in beschermde stads- en dorpsgezichten (behalve als het om van buiten onzichtbare verbouwingen ín gebouwen gaat)
  • Vergunningvrij bouwen van een bouwwerk van meer dan 50 m² is niet toegestaan als het gebied (waarschijnlijk) archeologische resten bevat.
  • Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan in een gebied dat wegens explosiegevaar of op grond van veiligheidsrisico’s onbebouwd moet blijven.

Bron : omgevingsweb.nl, BOR, WABO publicatie.

Hoe zit het met de vergunning voor het plaatsten van een hoge Finse kota?

Sinds enige jaren is de toegestane nokhoogte voor bijgebouwen hoger dan 3 meter onder voorwaarden verruimd naar 5 meter.

Het tuinhuis moet dan minimaal 2 schuine dakdelen hebben en minimaal 4 meter van de woning afstaan. Dan mag je tot 5 meter nokhoogte, maar wel houden aan één bouwlaag.

Onze laagste Finse kota is de 4,9 m², deze past perfect in kleine tuinen die dichtbij het woonhuis liggen. Deze zijn precies 3 meter hoogte.

Onze grootste Finse kota is de 25 m², deze heeft een nokhoogte van 5,2 meter en is dus omgevingsvergunningsplichtig.

Er bestaat een formule voor de maximale daknokhoogte (m) = (afstand tot de perceelsgrens (m) x 0,47) + 3 meter.

 

Heb je nog vragen? Stel ze ons gerust.

Meer weten over de opbouw van de Finse kota of een ander tuinhuis?

 

Foutje gezien? Laat het ons weten. Bedankt alvast.