Privacy verklaring Scandivik Buitenleven

Over ons privacybeleid

Scandivik Buitenleven geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen
uwgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Scandivik Buitenleven. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van
alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u
uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting
gekozen voor SitiWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons
beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. SitiWeb heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
SitiWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies
van data te voorkomen.
Webhosting
SitiWeb
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Sitiweb.nl. Sitiweb.nl verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze
partijmetagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Sitiweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb.nl is op grond van de
overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten
Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft
Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Office365 heeft geen toegang tot ons postvak
en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur
deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan
WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zijgebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review
achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening
waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
In het geval van onderhoudsproducten van Tikkurila, deze worden rechtstreeks verstuurd vanuit
Finnpaints Etten-Leur aan wie uw naam en adresgegevens verstrekt worden.
Facturatie en boekhouden
MoneyBird
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten
van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
dan hierboven beschreven.
Incasso en ondersteunende dienst
Wij maken gebruik van incidentele dienstverlening mbt debiteurenbeheer en sales
bedrijfsactiviteiten van de dienstverlening van Josë Heemskerk, DAT
bedrijfsondersteuning. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat uw
privacy gewaarborgd is.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat
het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens
niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders
dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor